شیوا بابایی

شیوا بابایی متولد ۱۳۶۰ تنکابن است.او فارغ التحصیل کارشناسی نقاشی از دانشگاه سوره ۱۳۸۶ و ارشد نقاشی از دانشگاه تهران ۱۳۹۱ می باشد.اولین نمایش انفرادی وی با نام منطقه ی گرگ و میش در فضای هنری همرس در تاریخ ۶ تا ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ در معرض بازدید عموم قرار گرفت.شیوا بابایی شرکت در حدود ۱۰ نمایشگاه گروهی را نیز در کارنامه هنری خود دارد.

نمایشگاه ها

نمایشگاه گرگ و میش

تا ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
مشاهده نمایشگاه