مصطفی قربانی

مصطفی قربانی

مصطفی قربانی متولد ۱۳۶۰ تهران است.

او فارغ التحصیل کارشناسی و کارشناسی ارشد نقاشی از دانشگاه سوره تهران و در حال حاضر به تدریس طراحی و نقاشی در موسسات آزاد هنری مشغول است.

 دومین نمایش انفرادی نقاشی هایش با عنوان مترو در تاریخ ۸ تا ۱۹ آذر ۱۳۹۸ در فضای هنری همرس برگزار شد.

وی یک نمایشگاه انفرادی در گالری شکوه در سال ۱۳۹۳ با عنوان فیگورهایی که حرف می زنند اما ساکت اند و همچنین ۵ نمایشگاه گروهی را نیز در کارنامه هنری خود دارد.

 

نمایشگاه ها

نمایشگاه مترو

۸ آذر تا ۱۹ آذر سال ۱۳۹۸
مشاهده نمایشگاه