مرتضی خسروی

مرتضی خسروی متولد ۱۳۶۲ بوشهر است.

وی فارغ التحصیل کاردانی نرم افزار می باشد.

اولین نمایشگاه انفرادی مرتضی خسروی با عنوان رگداس در تاریخ ۱ تا ۱۵ شهریور ۱۳۹۸ بر روی دیوارهای فضای هنری همرس قرار گرفت.

این هنرمند شرکت در بیش از ۱۰ نمایشگاه گروهی را نیز در کارنامه هنری خود دارد.

نمایشگاه ها

نمایشگاه رگداس

۱ شهریور تا ۱۵ شهریور سال ۱۳۹۸
مشاهده نمایشگاه