مریم ده بزرگی

مریم ده بزرگی متولد ۱۳۶۵ شیراز است.

او فارغ التحصیل کارشناسی ارتباط تصویری دانشگاه سوره تهران ۱۳۹۰ می باشد.

اولین نمایش انفرادی وی با عنوان پرواز بین دیوارها در تاریخ ۱۱ تا ۲۲ بهمن ۱۳۹۸ بر روی دیوارهای فضای هنری همرس قرار گرفت.

مریم ده بزرگی شرکت در ۱۲ نمایشگاه گروهی را نیز در کارنامه هنری خود دارد.

نمایشگاه ها

نمایشگاه پرواز بین دیوار ها

۱۱ بهمن تا ۲۲ بهمن سال ۱۳۹۸
مشاهده نمایشگاه