مجید کامرانی

مجید کامرانی متولد ۱۳۴۳ میاندوآب است.

وی فاغ التحصیل کاردانی نظامی از دانشگاه امام حسین تهران می باشد.

مجید کامرانی نقاشی را به صورت خود آموز فراگرفته و اولین نمایش انفرادی او با عنوان چرخ در تاریخ ۶ تا ۲۰دی ۱۳۹۸ در فضای هنری همرس به بازدید عموم گذاشته شد.

این هنرمند شرکت در بیش از ۶۰ نمایشگاه گروهی در تهران و شهرستان ها را در کارنامه هنرری خود دارد.

نمایشگاه ها

نمایشگاه چرخ

۶ دی تا ۲۰ دی سال ۱۳۹۸
مشاهده نمایشگاه