میانگاه

۵ مهر تا ۱۹ مهر ۱۳۹۸

آیدا روزبیانی (مشاهده صفحه هنرمند)

بیانیه

 

میانـــــــگاه جایی ‌است  در میـــان ؛                                                                                                                          میان بهشت و دوزخ، جهانِ رخدادهای بی‌انجام.لامـکانی که انســان‌ها بی‌آنکه بداننـد در انتظار چه کسی یا چه چیزی باید باشند انتظار می‌کشــــند و ادامه می‌دهنـد                                                                                                              بی‌هیــچ سر‌انجامـــــی، بی‌هیــچ انجامــــــی…

  گاه در کنــار هم، گاه در تنهایــی

گزیده ای از آثار

برای مشاهده کلیک کنید