پرواز بین دیوار ها

۱۱ بهمن تا ۲۲ بهمن ۱۳۹۸

مریم ده بزرگی (مشاهده صفحه هنرمند)

بیانیه

آثار این مجموعه راوی روزهای پر هراس عمر من است. روزهایی که در فضای خالی تن، ترس، بودنم را به نبودن، واقعیتم را به ابهام، سخنم را به سکوت و حضورم را به نیستی تقلیـل می داد.

گزیده ای از آثار

برای مشاهده کلیک کنید