آیدا روزبیانی

 متولد ۱۳۷۴ زاهدان است.

او دانش آموخته و فارغ التحصیل کارشناسی نقاشی از دانشگاه الزهرا تهران می باشد.

اولین نمایشگاه او در تهران با عنوان میانگاه در تاریخ ۵ تا ۱۹ مهر ۱۳۹۸ در فضای هنری همرس در معرض بازدید عموم قرار گرفت.

وی دو نمایش انفرادی از مجموعه ی میانگاه را به گالری پیرسوک شیراز و گالری اکنون اصفهان در سال ۱۳۹۸ برده است.

آیدا روزبیانی برگزیده بیست و سومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان و اولین جشنواره طراحی انجمن نقاشان البرز در سال ۱۳۹۵، برگزیده بیست و چهارمین جشنواره تجسمی جوانان در سال ۱۳۹۶ و برگزیده جشنواره اکسپو دانشجویی دانشگاه الزهرا است.

او شرکت در بیش از ۱۰ نمایشگاه گروهی و سالانه را نیز در کارنامه ی هنری خود دارد.

نمایشگاه ها

نمایشگاه میانگاه

۵ مهر تا ۱۵ مهر سال ۱۳۹۸
مشاهده نمایشگاه