مغاک

۲۲آذر تا ۲ دی ۱۳۹۸

مرضیه بقایی (مشاهده صفحه هنرمند)

بیانیه

مغاک از <مَغ> + <اک> (سوراخ، غار) به معنی گودال، خواه در زمین و خواه در غیر زمین: (برهان) گودی و شیار و جای پست و گود: (ناظم الاطباء) جایی فروشده چون چاهی کوچک.حفره،لان،چال،چاله.

 

گزیده ای از آثار

برای مشاهده کلیک کنید